Aanvraagformulier voor het
lenen van schaakboeken

Met behulp van dit electronisch aanvraagformulier kun je (maximaal 4) schaakboeken aanvragen uit de schaakbibliotheek van Kijk Uit. Na verzending van het formulier kun je het boek (mist niet reeds uitgeleend) op de eerstvolgende clubavond meenemen.

Naam lener
e-mail adres
is lid van schaakclub Kijk Uit 
wil graag de schaakboeken lenen met nummer (zie de schaakbibliotheek)
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4