Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt (per 1 september 2014):

Jeugdleden jonger dan 16 jaar €  45,00  per jaar
Jeugdleden jonger dan 21 jaar 70,00 per jaar
Seniorleden 105,00 per jaar
Seniorleden die geen interne competitie spelen  70,00 per jaar
Seniorleden die hoofdlid zijn bij een andere club   60,00 per jaar
Niet-spelende leden 50,00 per jaar

Jeugdhuisgenootleden (dat zijn jeugdleden die een gezinslid hebben dat reeds van Kijk Uit lid is) krijgen € 5,-- korting.

Voor leden die via automatische incasso betalen wordt het verschuldigde bedrag in november afgeschreven van hun rekening. Leden die hier geen gebruik van willen maken betalen 5,-- administratiekosten.

De leden die niet via automatische incasso betalen ontvangen aan het begin van het schaakseizoen een acceptgiro voor het voldoen van de contributie. De contributie dient vσσr 1 januari te zijn voldaan door overmaking op de volgende rekening:

IBAN/rekeningnummer NL 33 INGB 0000 678523
Ten name van Schaakclub Kijk Uit