Het 75-jarig jubileum
van schaakclub Kijk Uit

Introductie
Inschakelen clubleden
IdeeŽn
    Intern gericht
    Extern gericht
    Jeugd
Tijdschema
Jubileumcommissie

Introductie

Schaakclub Kijk Uit is opgericht op 17 september 1927. Dat betekent dat in 2002 Kijk Uit 75 jaar bestaat. Dat willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De vereniging zal in eerste instantie een keuze moeten maken welk soort jubileum zij wil organiseren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de beschikbare mankracht.

De criteria zijn:

 1. Een intern gericht jubileum.
  Een dergelijk jubileum is vooral gericht op de eigen leden. Een dergelijk jubileum kost in het algemeen minder organisatorische inspanningen.
  Als we denken in ledenwinst en ledenbehoud, dan is een intern gericht jubileum vooral bedoeld voor ledenbehoud; de vereniging wil zijn eigen leden iets leuks bieden.
 2. Een extern gericht jubileum.
  Een jubileum is in het algemeen een goed moment om de vereniging onder de aandacht van de buitenwereld te brengen. Misschien heeft de gemeente een subsidiepotje voor verenigingen die jubileren en het bedrijfsleven is vaak bereid om jubilerende verenigingen te sponsoren. Een extern gericht jubileum vraagt meer organisatorische inspanningen van de vereniging.
  Jubileumactiviteiten buiten de deur kunnen goed worden gebruikt voor ledenwerfacties. Daarvoor is KNSB en/of NHSB subsidie beschikbaar, als de acties een structureel vervolg krijgen. 
 3. Eťn activiteit.
  Als de vereniging er voor kiest ťťn jubileumactiviteit te organiseren, dan kan dit groot worden aangepakt.
 4. Meerdere activiteiten.
  De verenigingen kan er ook voor kiezen meerdere activiteiten te organiseren in de loop van het jubileumjaar. Dat zullen over het algemeen kleinere activiteiten zijn die mogelijk hun hoogtepunt vinden in een grote slotactiviteit.
  Een serie activiteiten vereist een flinke organisatorische inspanning van de vereniging en moet goed gepland worden. Het is zaak om zoveel mogelijk verschillende mensen in te schakelen.
  Als de vereniging een serie activiteiten organiseert, leg dan van tevoren vast wie wat gaat uitvoeren en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Inschakelen clubleden

We willen proberen zoveel mogelijk verschillende mensen in te schakelen, ook al gaat het maar om kleine activiteiten of klussen. Dat ontlast de jubileumcommissie. 
De ervaring leert dat mensen vaak wel bereid zijn voor kleine overzichtelijke activiteiten de handen uit de mouwen te steken. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de betrokkenheid van de vereniging met het jubileum.
Het is verstandig om bij het selecteren van ideeŽn meteen de namen te noteren van de leden die kunnen assisteren bij de uitvoering ervan.

IdeeŽn

Hieronder volgt een aantal ideeŽn opgesplitst in intern of extern gerichte activiteiten plus activiteiten special voor de jeugd. Iedereen die ideeŽn heeft wordt vriendelijk verzocht deze aan de jubileumcommissie kenbaar te maken.

Intern gericht

Oploswedstrijd
Plaats iedere week een opgave op een demonstratiebord en geef de leden de mogelijkheid de oplossing in te leveren. Geef een prijs aan het eind van de serie (of per keer of beide).

Wedstrijd tussen (sterke) spelers die de laatste tien jaar zijn vertrokken en de huidige top
Heeft een reŁnie-achtig karakter.

Schaakquiz
Kan door eigen leden worden gemaakt, of er kan iemand worden ingehuurd. De vragen kunnen schaaktechnisch zijn, over schaakgeschiedenis gaan, over schaakkennis in het algemeen, of betrekking hebben op de club. Levert een onderhoudende avond op.

Gevarieerde avond voor de eigen leden
Een gevarieerde avond rond het thema schaken. Bijvoorbeeld: een oploswedstrijd en een quiz op ťťn avond. Extra: grabbelpion. Vul een glazen pot met pionnen en laat de mensen raden hoeveel er in zitten. Prijsje voor de winnaar of wie het dichtst in de buurt komt.

Themasimultaan
Een simultaan voor de eigen leden waarbij een bepaald thema centraal staat. Bijvoorbeeld: de geÔsoleerde pion, de koningsaanval, de minoriteitsaanval. Er wordt begonnen vanuit een aantal vooraf vastgestelde stellingen. De deelnemers kunnen kiezen. Kan eventueel worden voorafgegaan door een korte inleidende lezing rond hetzelfde thema.
Zoín middag of avond is leuk en leerzaam. Levert bovendien flink wat kopij op voor het clubblad als alles wordt vastgelegd. Kan gedaan worden door een meester (kost dan natuurlijk wat) of door een sterke speler uit de regio (is dan veel goedkoper).

Gewone simultaanseance
Door een meester of grootmeester of een sterke regionale speler.

Gecombineerde schaak-damsimultaan
Erik Hoeksema uit Groningen  heeft zoiets wel eens gedaan. Hij is als schaker IM en kan de schakers dus wel aan. Als dammer is hij zwakker. Hij zou een dergelijke simultaan kunnen geven, maar dan dus tegen sterke schakers (van Kijk Uit) en tegen de zwakkere spelers van de damclub.
We hebben ook een naam voor een omgekeerde simultaan. Ron Heusdens is een sterke dammer en een redelijke schaker. Hij zou dus het omgekeerde kunnen doen: een simultaan tegen goede clubdammers en zwakke clubschakers.

Lezing
Door een meester of schaakjournalist. Kan over een schaaktechnisch onderwerp gaan, over een historisch onderwerp, over een ander onderwerp dat met het schaken te maken heeft.
Kan eventueel gecombineerd worden met een oploswedstrijd.

Jubileumreceptie
Kan gecombineerd worden met een van de andere activiteiten. Bijvoorbeeld met de opening van een tentoonstelling.

Jubileumuitgave van clubblad
Kan ook goed voor propaganda worden gebruikt. Misschien wil de drukker wel als sponsor optreden.

Jubileumboek
Leuk om de geschiedenis van de vereniging vast te leggen. Kost zeker een jaar voorbereiding.

Filmmiddag of -avond
Er kunnen verschillende schaakfilms of videoís worden vertoond. Voor de jeugd is Lang leve de koningin erg geschikt. Denk verder aan de video KNSB 125 jaar. Het Max Euwe-Centrum in Amsterdam beschikt over veel films en videoís.

Wedstrijd tegen een andere stad of andere jubilerende club
Kan per internet, per e-mail, per telefoon. Op ťťn dag, of gedurende een langere periode, met berichtgeving in de krant.

Massakamp
De club speelt aan een groot aantal borden tegen een andere, bij voorkeur jubilerende, vereniging. De verenigingen moeten uiteraard ongeveer even sterk zijn.

Wedstrijd van het eerste team tegen een bijzondere tegenstander
Bijvoorbeeld tegen een regionaal jeugdteam, een meisjesteam, in ieder geval een team van afwijkende samenstelling, dat ongeveer even sterk is als het eerste team. Kan publicitair aantrekkelijk zijn.

Toernooi voor clublid plus gast
Laat tweetallen tegen elkaar spelen. Ieder team bestaat uit een clublid en een gast die hij of zij heeft meegenomen. Ieder clublid dat meedoet is verplicht een gast (niet lid) mee te nemen. Levert een ontspannen avond op. Brengt bovendien nieuwe mensen binnen.

Taart met schaakfiguren
De persoon die ons daarbij verder kan helpen kon nog niet bereikt worden.

Bijzondere activiteiten
De Alexander Ruebvereniging voor Schaakeindspelstudie (ARVES) organiseert af en toe lezingen, meestal in het kader van hun jaarvergadering. Ze vergaderen dan Ďs ochtends en hebben Ďs middags een activiteit die voor iedereen toegankelijk is.
Contactpersoon: J.Stigter, J. Vermeerstraat 37, 1071 DL Amsterdam, 020-6705732.
Misschien is de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden ook wel bereid iets dergelijks te doen.
Contactpersoon: J. Versmissen, Koppestokstraat 104, 3554 BV Utrecht, 030-2420929.

Extern gericht

Jubileumtoernooi
Vele (bekende) vormen zijn denkbaar.

Bijzondere wedstrijd
Er zijn allerlei bijzondere wedstrijden te bedenken. Bijvoorbeeld:
Nederlands vrouwenteam tegen een sterk jeugdteam
Computerteam tegen mensen (is nog net interessant)
Regionaal team tegen andere regio

De bekerfinale van de KNSB
Deze wordt altijd gespeeld op een zaterdag eind mei of begin juni. De kosten van de spelers worden betaald door de deelnemende verenigingen en de KNSB betaalt de reiskosten van de deelnemers en zorgt voor de arbiter.
De vereniging moet zorgen voor de accommodatie en de consumpties voor de deelnemers. Die kosten zijn dus te overzien. Eventuele nevenactiviteiten, zoals commentaar, neventoernooien of iets dergelijks komen voor rekening van de organiserende vereniging.
Er ligt op dit moment (juni 2001) nog geen claim voor het organiseren van de bekerfinale 2002. Als wij belangstelling hebben kunnen we contact opnemen met Koos Stolk op het bondsbureau van de KNSB: tel. 023-5254025, e-mail: kstolk@GEENSPAMschaakbond.nl

Schaken en kunst
Tentoonstelling in bibliotheek, kunsthandel, galerie of elders van bijvoorbeeld schilderijen, schaakspelen, postzegels, kaarten of andere aan schaken verwante zaken.
De contactpersoon van de verzamelaars is: Sjoerd van Ketel, Lange Mare 88, 2312 GT Leiden, 071-5140727. Hij weet wie over welke verzameling beschikt.

Oploswedstrijd
Misschien wil een huis-aan-huis krant in de jubileumperiode gedurende enkele weken een opgave plaatsen. Samen met een verhaal over het jubileum. 
Voordeel: levert door het gebruik van diagrammen goede publiciteit op. De oplossingen kunnen worden ingezonden naar de club.
De bedoeling is om op deze manier in contact te komen met mensen die niet lid zijn van de club. Zorg er daarom voor dat de opgaven eenvoudig zijn. Geef als prijs bijvoorbeeld een half jaar gratis lidmaatschap van de club. Of gratis schaaklessen.

Activiteit in bibliotheek
Bibliotheken organiseren nogal eens extra activiteiten. Schaken past daar goed in. Misschien is er in de bibliotheek een jubileumactiviteit te organiseren, bijvoorbeeld een simultaan voor de jeugd (kan gegeven worden door een clublid) of een andere jeugdactiviteit (de woensdagmiddag is daarvoor erg geschikt). Dat kan gecombineerd worden met een kleine tentoonstelling van schaakboeken schaakcomputers, schaakspelen, enz.

Schaakcomputers exhibitie
Hein Veldhuis uit Tilburg beschikt over een grote collectie schaakcomputers. Hij is graag bereid (tegen een onkostenvergoeding) daarmee een keer naar een schaakvereniging te komen. Tel: 013-5367366. Zie Schaakmagazine, april 2001, blz. 24.

Levend schaakspel
Is altijd erg goed voor publiciteit. Er is op dit moment in Leiden een levend schaakspel te huur. Kan eventueel gecombineerd worden met de dag met alternatieve ideeŽn.
De schoolschaakclub van School Kastanjelaan te Leiderdorp is bereid om tegen vergoeding het "Levend Schaakspel" op te voeren. Het is ook mogelijk de kleding en bijbehorende attributen te huren en een voorstelling te organiseren met de eigen jeugdleden in de hoofdrol. Op aanvraag is een foldertje beschikbaar met enkele afbeeldingen om een betere indruk te kunnen krijgen van het aangebodene. Voor nadere informatie kunnen we contact opnemen met: Roald Vahl, R. E. Vahl, Ridderhof 8, 2352 TL Leiderdorp, tel.: 071-5416406 (privť), 071-5820081 (school), e-mail: r.vahl@GEENSPAMhetnet.nl

Organiseer een dag met alternatieve ideeŽn

Jeugd

Jubileumtoernooi voor de schooljeugd
Geef veel kleine prijsjes; biedt voor de besten (die niet lid zijn van de club) een gratis lidmaatschap voor een bepaalde periode aan.

Schaakspeurtocht 
Kan uitgevoerd worden in een park, in een sportcomplex, in een winkelcentrum (met medewerking van de winkeliers). Verstop op allerlei plaatsen schaakborden of demonstratieborden met opgaven. De deelnemers krijgen de opdracht de borden te zoeken en de opgaven op te lossen (oplossingen op een meegegeven papier schrijven). Kan goed gecombineerd worden met een andere jeugdactiviteit.

Alternatieve ideeŽn
Zie bij ĎDag met alternatieve ideeŽní bij Extern.

Bibliotheek
Zie bij ĎBibliotheekí bij Extern.

Schaakfilm "Lang leve de koningin"
De populaire schaakfilm "Lang leve de koningin" is op video verkrijgbaar. Kan uitstekend vertoond worden in het kader van een jubileum. Bij een intern gebruik (geen entreegeld vragen!) kan dit meestal gratis.

Tijdschema

Op donderdag 21 juni 2001 is de jubileumcommissie voor het eerst bijeen gekomen. Met de hulp van schaakconsulent Minze bij de Weg is gebrainstormd over mogelijke jubileumactiviteiten. Deze zijn vermeld in de sectie ideeŽn.

De jubileumcommissie gaat een keuze maken. Daarbij wordt rekening gehouden met de hierboven genoemde criteria.

Als de voorlopige planning er eenmaal is, komt schaakconsulent Minze bij de Weg nog een keertje langs om de zaak meer in detail te bespreken.

Het verdient aanbeveling om de grote lijnen eind september klaar te hebben, zeker als er gezocht moet worden naar een sponsor. Veel bedrijven leggen in het najaar voor het komende jaar vast welke activiteiten ze gaan sponsoren.

Als er gekozen wordt voor een serie activiteiten gedurende het jaar is het verstandig in het najaar al met de planning en uitvoering te beginnen.

Jubileumcommissie

De jubileumcommissie bestaat op het ogenblik uit:
Patrick de Koning, Jan Bontenbal, Hans Wijdoogen, Andries Visser, Sebastiaan van Westerop, Andrť Kunst en Sinclair Koelemij