Taakomschrijvingen van
functies binnen Kijk Uit

Bestuursfuncties

De voorzitter

De secretaris

De penningmeester

De commissaris

Wedstrijdfuncties

De bondswedstrijdleider

De wedstrijdleider interne competitie

De wedstrijdleider bij bondswedstrijden

De teamleider

Overige functies

De jeugdleider

De  redacteur clubblad (in onbruik geraakte functie)

De webmaster

De vertegenwoordiger Groenstichting (in onbruik geraakte functie)

De vertegenwoordiger SSIJ

De commissaris materiaal

De bibliothecaris

Het kascommissielid

De speler interne competitie

De speler van een bondsteam