Interne competitie seizoen 2006-2007
Competitie reglement

Inhoud

1.  Keizerreglement
    1.1  Algemeen
    1.2  Berekening ranglijst
    1.3  Bondswedstrijden
    1.4  Systeem Aalsmeer
    1.5  Betekenis ranglijst kolommen
    1.6  Herwaardering
    1.7  Indeling van de partijen
    1.8  Kleurverdeling
    1.9  Aanwijzing reserve
    1.10  Beginranglijst
2.  Het computerprogramma
    2.1  Competitie instellingen
    2.2  Wijzigingen van de competitie instellingen
    2.3  Sevilla bestand
3.  De competitie
    3.1  Bedenktijd
    3.2  Aanvangstijdstip
    3.3  Afmelden
    3.4  Aanmelden
    3.5 No show

1. Keizerreglement

1.1 Algemeen

De interne competitie maakt gebruik van het Keizersysteem. Dit systeem dat in het begin van de zestiger jaren is ontwikkelt door de Esgoo speler Keizer gaat er vanuit dat een winstpartij tegen nr. 1 van de ranglijst een grotere schaakprestatie is dan winnen van de laatst geplaatste speler. Dat verschil in beloning wordt vormgegeven door de puntenwaardering te koppelen aan de plaats op de ranglijst.

1.2 Berekening ranglijst

Dit seizoen is een overwinning op nummer n 60 punten waard, een overwinning op nummer twee 59 punten , een overwinning op nummer twee 58 punten, enz.

Voorbeeld:

Positie Waarde Speler
1 60 Colleen Otten
2 59 Peter van Nieuwenhuizen
3 58 Jaap Kramer
4 57 Sinclair Koelemij
5 56 Peter Hamersma
6 55 Andr Kunst

Als nummer 6 van de ranglijst, Andr Kunst, speelt tegen nummer 5, Peter Hamersma, en Andr wint de partij dan verdient hij daar 56 punten mee. De verliezer, in dit geval Peter Hamersma, krijgt nul punten. In het geval van een remise krijgt Andr de helft van de waarde van Peter ( * 56) = 28 punten en krijgt Peter de helft van de waarde van Andr ( * 55) = 27 punten. Indien Peter de partij had gewonnen dan krijgt hij de waarde van Andr (=55 punten).

Als een speler een keer verhinderd is en hij/zij heeft dit vooraf gemeld dan krijgt men 1/3 deel van de eigen waarde. Deze waarde wordt bepaald door de plaats op de ranglijst. Indien een speler wegblijft zonder afbericht dan krijgt hij/zij nul punten.

Voorbeeld:

De waarde van Sinclair Koelemij op de ranglijst is gelijk aan 57 punten. Bij verhindering met afbericht levert dit dan (57 / 3) = 29 punten op.

1.3 Bondswedstrijden

Ook in bondswedstrijden die op de clubavond gespeeld worden, vallen er punten te verdienen. De Keizerpunten die verdiend kunnen worden zijn gelijk aan de eigen waarde.

Voorbeeld:

Nummer 3 van de ranglijst, Jaap Kramer, krijgt 58 punten bij winst en 29 punten bij een remise. Er is geen koppeling tussen de waarde en het Kijk Uit team of de bordvolgorde!

1.4 Systeem Aalsmeer

De beginranglijst voor een nieuwe competitie is voor wat de volgorde van de spelers betreft, gelijk aan de eindranglijst van de vorige competitie. De ervaring heeft geleerd dat het competitiesysteem met behulp van de door Keizer ontwikkelde methodiek in het begin nogal grote verschuivingen laat zien. Dit maakt het mogelijk dat na n of twee ronden sterke spelers die een keer verloren hebben of verhinderd waren, tegen veel zwakkere spelers worden ingedeeld. Om dit in het begin te vermijden, heeft de vereniging Aalsmeer in de zeventiger jaren een variant op het systeem Keizer bedacht die ook bij Kijk Uit wordt toegepast.

Bij het systeem Aalsmeer krijgen alle spelers op de beginranglijst een bonus die over een aantal ronden (bij Kijk Uit zijn dat 5 ronden) wordt afgeschreven. Zo heeft nummer 1 bij aanvang van de competitie 300 punten (5 x zijn eigen waarde), nummer 2 heeft 5 x 59 = 295 punten, enzovoorts. Gedurende de eerste vijf ronden wordt deze bonus in vijf gelijke stappen weer afgetrokken van het totaal aantal punten, zodat na vijf ronden alleen de zelf verdiende punten overblijven.

Voorbeeld:

Ranglijst vr de 1e ronde

Pos Waarde Speler Keizerpunten Bonus vr
1e ronde
Zelf verdiende
punten
1 60 Colleen Otten 300 300 0
2 59 Peter van Nieuwenhuizen 295 295 0
3 58 Jaap Kramer 290 290 0
4 57 Sinclair Koelemij 285 285 0
5 56 Peter Hamersma 280 280 0
6 55 Andr Kunst 275 275 0

Uitslagen 1e ronde:
Andr Kunst  -  Peter Hamersma 1 - 0
Colleen Otten - Peter van Nieuwenhuizen   -
Jaap Kramer en Sinclair Koelemij waren verhinderd met afbericht.

Ranglijst n de 1e ronde

Pos Waarde Speler Keizerpunten Bonus na
1e ronde
Zelf verdiende
punten
1 60 Andr Kunst 276.0 (275 - 55) = 220 ( 1 * 56) = 56.0
2 59 Colleen Otten 269.5 (300 - 60) = 240 ( * 59) = 29.5
3 58 Peter van Nieuwenhuizen 266.0 (295 - 59) = 236 ( * 60) = 30.0
4 57 Jaap Kramer 261.3 (290 - 58) = 232 (1/3 * 58) = 29.3
5 56 Sinclair Koelemij 257.0 (285 - 57) = 228 (1/3 * 57) = 29.0
6 55 Peter Hamersma 224.0 (280 - 56) = 224 ( 0 * 55) = 0.0

1.5 Betekenis ranglijst kolommen

Tot zover alle regels die met het verdienen van de punten te maken hebben. Onderstaand een voorbeeld van de ranglijst en de betekenis van de kolommen.

Voorbeeld:

Stand na ronde 33

Pos Wrde Naam Keizer Prt  Pnt   Kl Grp HRtg BRtg Rtgver  TPR 
1 60 Andr Kunst 1451.3 22 17 -1 1 2042 2043 -1 1979
2 59 Sebastiaan van Westerop 1346.3 26 17 -2 1 1939 1904 35 1941
3 58 Colleen Otten 1299.4 18 14 -1 1 2097 2116 -19 1989
4 57 Jaap Kramer 1176.9 21 13 -1 1 1932 1916 16 1903
5 56 Peter van Nieuwenhuizen 1173.2 23 15 1 1 1921 1885 36 1916
6 55 Sinclair Koelemij 930.1 19 11 0 1 1834 1799 35 1865

Pos : Plaats op de ranglijst.
Wrde : Waarde van een speler.
Naam : Naam van een speler.
Keizer : Totaal aan punten, waarbij de speler met het hoogst aantal punten op de eerste plaats staat en de speler met het minst aantal punten op de laatste plaats.
Prt : Aantal gespeelde partijen.
Pnt : Totaal aan punten berekend via de klassieke methode van 1 punt bij een overwinning en een punt bij een remise.
Kl : Kleursaldo. Bij een 0 heeft men even vaak met wit gespeeld als met zwart, een positief getal geeft het aantal partijen weer dat mr met wit is gespeeld dan met zwart, terwijl een negatief getal precies het omgekeerde weergeeft.
Grp : Heeft te maken met de groepsbekers en prijzen. Momenteel onderscheiden we drie groepen; voor de nummers n en twee van iedere groep is aan het eind van het seizoen een beker beschikbaar.
HRtg :

Huidige rating op grond van de tot nu toe gespeelde partijen.

BRtg :

Beginrating: rating aan het begin van de competitie.

Rtgver :

Rating verschil tussen huidige rating en beginrating.

TPR :

Toernooi Prestatie Rating gebaseerd op de tot nu toe gespeelde partijen.

Er is nog een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een notering op de ranglijst (en dus een prijs). De regel is dat het eindresultaat alleen telt als minstens aan 1/3 van het aantal ronden is deelgenomen. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat een speler die voor het grootste deel zijn punten heeft vergaard middels afberichten, toch nog boven een speler eindigt die veel speelt maar ook regelmatig verliest.

1.6 Herwaardering

Tot zover is alles vrij overzichtelijk en eenvoudig na te rekenen. Toch is er nog n regel die het overzicht danig verstoord. Namelijk de regel van de zogenaamde herwaardering. In principe is de waarde van een speler variabel, afhankelijk van zijn of haar plaats op de ranglijst kan die per ronde verschillen. De ranglijst wordt berekend door steeds uit te gaan van de huidige (momentane) waarde.

Voorbeeld:

Andr speelt in ronde 1 tegen nummer 5 (Peter Hamersma) van de ranglijst en wint. Andr krijgt dan 56 punten toegevoegd aan zijn resultaat. In de volgende ranglijst is Peter Hamersma gezakt op de ranglijst naar plaats 6. Dit betekent dat bij de berekening van de ranglijst na ronde 2 Andr's overwinning tegen Peter in zijn totaal niet meer als 56 punten wordt meegerekend maar als 55 punten. Ditzelfde geldt voor alle resultaten voor iedereen. De achterliggende gedachte is dat de waarde van een speler naarmate de competitie vordert steeds nauwkeuriger is en vandaar dat deze steeds opnieuw wordt herberekend. Het nadeel is dat als een sterke speler gedurende het seizoen afvalt, je resultaat tegen hem/haar steeds minder waard wordt.

1.7 Indeling van de partijen

De indeling wordt op de clubavond bekend gemaakt. Voor wat betreft de indeling van de partijen gelden de volgende regels:

In principe speelt nummer n van de ranglijst tegen nummer twee, nummer drie tegen nummer vier, enz. Uitzondering op deze regel is:

1.8 Kleurverdeling

Voor wat betreft de kleurverdeling gelden de volgende regels:

1.9 Aanwijzing reserve

Indien er een oneven aantal spelers is op een clubavond dan moet er een reserve worden aangewezen. De reserve wordt geloot uit de groep deelnemers die nog geen speelavond verloren hebben. Als verloren speelavond geldt: eerder reserve geweest, bardienst gehad of teamleider geweest voor een team dat op vrijdagavond speelt. Heeft iedereen een gelijk aantal "verloren avonden" dan wordt er wederom geloot.

1.10 Beginranglijst

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 28 juni 2002 wordt de beginranglijst bepaald door de TPR behaald in de Keizercompetitie van het vorige seizoen. Wanneer een speler minder dan 5 partijen heeft gespeeld, wordt zijn gewone rating gebruikt.
De spelers worden ingedeeld in 3 even grote groepen naar sterkte zoals bepaald door de ranglijst. In iedere groep zijn twee prijzen te verdienen. Ter verduidelijking: er is geen promotie- en degradatieregeling van toepassing.

2. Het computerprogramma

Voor de verwerking van de uitslagen, de berekening van de stand en voor het bepalen van de indeling van de partijen wordt gebruikt gemaakt van het computerprogramma Sevilla versie 10.1.2 dat is ontwikkeld door J.P. Hendriks. Dit programma kan gratis gedownload worden vanaf de Sevilla website.

2.1 Competitie instellingen

Gebaseerd op het Keizerreglement zijn de volgende competitie instellingen van het Sevilla computerprogramma van kracht:

Paring Paringsysteem Paringsysteem  :  Keizer
    Keizervariant : Rangschik. standaard
  Waardes Max gelijke paringen : 8
    Max gelijke paringen per periode : 8
    Ronden tussen gelijke paring : 4
    Partijen tussen gelijke paring : 0
    Max toegestane positie verschil : 0
    Max toegestaan kleurverschil : 2
    Opeenv. ronden met gelijke kleur : 2
    Geen bye voor top : 0
    Vertraging : 0
    Max failures : 0
  Opties Kleur bij gelijke omstandigh. : Hoogste wit
    Onderlinge kleur voorkeur : Saldo naar nul
    Bye keuze : Random
    Kleurtoekenning op wit perc. : Neen
    Prefereer kleurvoorkeur van sterkste : Ja
    Kleurberekeing op regl. uitslagen : Neen
    Kleurberekeing op afg. partijen : Ja
    Bottom-up paring toegestaan : Neen
    Regl. uitslagen als bye beschouwen : Ja
    Tel regl. uitslagen als onderl. partij : Neen
    Paring van teamgenoten toegestaan : Ja
    Sorteer paring a.d.h.v. ranglijst : Ja
Score Berekening Scoreformule : Par*TgsW / Par*EigW
    Beginwaarde optellen bij totaalscore : Neen
    Gebruik subscores : Neen
    Weerst. altijd tegen tegenstander : Neen
    Weerstsptn is gelijk score : Neen
    Alle ronden bevestigd : Ja
  Spelerwaardering Waarderingsmethode : Positie van boven
    Waardeer op : Rangschikking
    Herwaardering : Klassiek Keizer
    Topwaarde : 60
    Waarde stapgrootte : 1
    Elke : 1
    Ext tgnst : Allemaal 0
  Partijparameters Score voor winst : 1
    Score voor remise : 0.5
    Score voor verlies : 0
    Score voor afgebroken : 0
  Afwezigheidspar. Afwezig voor club : 0
    Afwezig club andere dag : 0
    Afwezig met bericht : 0.333
    Max afwezig met bericht : 0
    Max% : 1
    Overig afwezig met bericht : 0
    Afwezig zonder bericht : 0
  Meer afwezigheidspar. Bye : 0.5
    Anders 1 : 0
    Anders 2 : 0
    Anders 3 : 0
Systeem Keizer Score correctie : 3
    Partijen correctie : 6
    Aalsmeerronden : 5
    Strikte volgorde van paren : Neen
Rangschik. Volgorde Volgorde : 1
    Hoofdvolgorde : Order 1
    Volgordenaam : Order 1
    Score groep crits : 1
    Geselecteerde criteria : Score, TPR
Rating   K-factor : 20
    Rating iteratie : Volledig
    Verwachtingsformule : KNSB (Nederland)
    TPR formule : KNSB (Nederland)
    Verwachtingsfactor : 400
    Verwachtingsgrondtal : 10
    TPR limiet : 750
    TPR 0 als geen ratingpartijen : Neen

2.2 Wijzigingen van de competitie instellingen

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 25 juni 2004 kunnen spelers een verzoek indienen tot wijziging van de competitie instellingen van het computerprogramma. Wijzigingsverzoeken worden alleen gehonoreerd indien zij fouten in de competitie instellingen corrigeren. Een competitie instelling is foutief wanneer deze een verkeerde implementatie van het Keizerreglement tot gevolg heeft.

Verzoeken voor wijzigingen worden niet meer in behandeling genomen n de 11e ronde van de Keizercompetitie.

3.3 Sevilla bestand

Het Sevilla bestand dat de instellingen, uitslagen en stand bevat van de Keizercompetitie wordt beschikbaar gesteld aan alle leden via de website.

3. De competitie

3.1 Bedenktijd

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 8 juni 2001 heeft elke speler 1 uur bedenktijd voor 36 zetten. Na deze eerste tijdcontrole is voor het resterende deel van de partij nog 15 minuten per persoon bedenktijd beschikbaar.

Opmerking:

Het verstellen van de klok mag pas gebeuren n het vallen van de vlag bij n van beide spelers. Vervolgens worden beide klokken drie kwartier naar voren gezet voor het resterende kwartier bedenktijd. In principe verstellen de spelers zelf de klok. (Dit in tegenstelling tot een bondswedstrijd waar de wedstrijdleider dit moet doen!)

3.2 Aanvangstijdstip

De ronden beginnen om 20:00 uur. Je wordt dus gevraagd om voor dit tijdstip aanwezig te zijn. Mocht dit op bezwaren stuiten dan kan met de wedstrijdleiding een andere regeling getroffen worden. De mogelijke regelingen zijn:

3.3 Afmelden

De regel is verplicht afmelden als je niet op de competitie avond aanwezig kunt zijn. Afmeldingen moeten bij de wedstrijdleider bekend zijn:

Als je niet komt en je hebt je niet afgemeld, dan kost je dat de gebruikelijke 1/3 van je eigen Keizerwaarde.

3.4 Aanmelden

Indien je de regeling met de wedstrijdleider hebt getroffen om niet te komen behalve als je je aanmeldt, dan moet je je aanmelden:

3.5 No show

De paring wordt gemaakt aan de hand van de aanwezige spelers plus de spelers die hebben aangegeven dat ze later komen. Indien een ingedeelde speler, die op het moment van de paring nog niet aanwezig was, toch niet komt opdagen, krijgt zijn beoogde tegenstander een vol punt. De niet opgekomen speler krijgt een 0.