Een kijkje achter de schermen

Jeugdleider Jos van Tongeren aan het woord

Ik neem jullie mee naar de organisatorische kant van onze vereniging.

Volwassenen gaan schaken op de vrijdagavond en de kinderen op de donderdagavond, dat vereist bijzonder veel voorbereidingen, regelmatig vinden er vergaderingen plaats. Niet alleen intern maar ook extern met andere schaakclubs en ook met basisscholen, en met mensen van de schaakbond. Vooral de voorbereidingen en de uitvoering van de jeugdclub en van het scholenschaaktoernooi neemt heel veel denktijd in beslag. Maar als ik zie hoe enthousiast de ouders en hun kinderen zijn, dan ga wij er zeker mee door.

De jeugdgroep wordt steeds groter en de kinderen worden steeds drukker, toch is het van groot belang dat er rust heerst in de speelzaal, alleen dan leren de kinderen goed schaken, dit is geen eenvoudige zaak. Gelukkig heb ik er een paar goede trainers bij die mij daar erg goed bij helpen, het is echt niet alleen het leren schaken. Ik zal u dit vertellen: eigenlijk zou ik bij elk bord waar kinderen schaken een jeugdtrainer moeten hebben (dit is echt niet overdreven).

We proberen alle kinderen evenveel aandacht te geven en een goede verhouding te vinden tussen schaken en les geven. Soms kan het voorkomen dat uw kind erg veel uitleg nodig heeft en daardoor weinig aan schaken toekomt, wat hij/zij juist zo graag doet en de volgende keer veel wil schaken, dat willen wij wel graag horen.

Waar gaat het op onze club om? Dat de kinderen en de ouders lachend binnenkomen en lachend weggaan, dan denk ik: dat is schaken! Schaken is toch net zoals het echte leven alle personen in het schaakspel moeten goed met elkaar samenwerken, alleen dan heb je kans op veel succes.

Tot slot: de jeugdkalender:

20 Oktober  Jeugdtoernooi in Hoorn
27 Oktober De Schaakdriekmap in Beverwijk
(dit toernooi is voor kinderen en voor hun ouders)
1 December De persoonlijke jeugdkampioenschappen van regio Zuid-Kennemerland
(voor kinderen geboren vanaf 1988)

Nog eens: om te kunnen spelen hebben we vooral betrokken ouders nodig: die in ieder geval willen rijden.

Groeten van uw jeugdleider