Schaak3kamp
Velsen - Beverwijk - Heemskerk

Velsen sterkste in schaak3kamp!

Afgelopen zaterdag 6 november is in het gemeentehuis in Velsen gestreden om Wisseltrofee 'Schaak3kamp Velsen Beverwijk Heemskerk' . Aan het eind van de middag mocht mevr. Korf van de gemeente Velsen uit handen van de heer Koster, wethouder in Beverwijk, de wisseltrofee in ontvangst nemen. Het winnende team stond onder aanvoering van mevrouw Korf en de heer Meijer. De beide teamkaptains uit Heemskerk en Beverwijk weten nu wat hun volgend jaar te doen staat! In de eindstand was dit jaar Velsen duidelijk te sterk, Beverwijk en Heemskerk werden ruimschoots verslagen.

De teams

Ieder team bestond uit zo'n 25 volwassenen en 15 jeugdsplers van de 3 gemeenten. Bij de volwassenen werd in 13 poules van 6 mensen gestreden om de punten voor de eigen gemeente. Om de strijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen is bij aanvang gekeken naar de speelsterkte van de deelnemers en daarmee is tijdens de indeling van de poules rekening gehouden. De jeugd speelde tegelijkertijd in groepen van 6 en 8 spelertjes. De resultaten van de onderlinge wedstrijden werden uiteindelijk aan het eind van de middag opgeteld en daarmee was de winnaar bekend.

driekamp1a.gif (72254 bytes)
Groep 1 bestond uit diverse bekenden uit Heemskerk, Beverwijk en Velsen, onder andere wethouder Korf van Velsen (rechts midden) en links vooraan oud wethouder Meijer van Velsen en derde van links F. Koster, wethouder van Beverwijk.

Ook Heemskerk

Dit jaar was het de eerste maal dat de gemeente Heemskerk aan de schaakkamp deelnam in de voorgaande 2 jaren was het een onderonsje tussen Velsen en Beverwijk. Dit jaar is ook Heemskerk benaderd omdat men gezamenlijk de IJmondgemeenten zijn. De vertegenwoordigers uit Heemskerk waren naar afloop van de schaak3kamp zo enthousiast dat zij volgend jaar het 4e treffen willen organiseren.

De jeugd

Hoewel meedoen belangrijker is dan winnen is er toch serieus gestreden om de wisseltrofee. Bij de jeugd boekte Velsen een zeer overtuigende overwinning en liet Heemskerk en Beverwijk ver achter zich. Als dit een voorbode voor de toekomst is dan mogen boven het kanaal de mouwen opgestroopt worden om aan deze ontwikkelingen tegenspel te gaan bieden. Uiteindelijk pakte de jeugd uit Heemskerk achter Velsen nipt de tweede plaats.

driekamp2a.gif (74726 bytes)
Ook de jeugd speelde fanatiek, de vier voorste spelers zijn van links naar rechts: Rik Spoor, Jorge Sainz, Marco de Jong uit Velsen en Wouter Reijnders uit Heemskerk.

De volwassenen

In het brede deelnemersveld zaten veel oud bekenden en mede daardoor was de sfeer prima in orde met een gezonde strijdlust. Beverwijk en Heemskerk waren aan elkaar gewaagd met een minimaal puntenverschil van 4 werd de tweede plaats opgeeist door de Beverwijkers.

De organisatie

Na afloop kon de organisatie terugkijken op een geslaagde middag waarbij de inzet van de mensen achter de schermen bij de gemeente Velsen en niet te vergeten de schaakverenigingen Kijk Uit (Velsen), Pat Mat (Beverwijk) en Excelsior (Heemskerk) dit evenement de kwaliteit geven om nu alweer naar volgend jaar uit te kijken.

De eindstand

Bordpunten

Volwassenen

Jeugd

Eindtotaal

Velsen

57˝

20

77˝

Beverwijk

46

53˝

Heemskerk

42˝

51

Han Jansen
Secretaris Pat Mat
Lid organisatiecomité 'Schaak3kamp Velsen - Beverwijk - Heemskerk'