Stichting
Samenwerkende
Haarlemse
Schaakverenigingen

Haarlemse Schaakweek 2000

Vrijdagavond 8 september
snelschaakkampioenschap
van Haarlem

Op vrijdag 8 september 2000 organiseren de Samenwerkende Haarlemse Schaakverenigingen het

persoonlijk kampioenschap snelschaken van Haarlem

Het toernooi staat open voor inwoners van de regio Haarlem of leden van de Haarlemse Schaakverenigingen

Speellokaal: SCHAAKVERENIGING HET OOSTEN
Vergierdeweg 62 (Schoter Rechthuis)
Tel. 023-5375443
Te bereiken met de buslijnen 1, 4, 5, 70 en 73
Aanvang 20.00 uur

Gespeeld wordt volgens het Amsterdams systeem, 5 min. p.p.p.p.

Prijzengeld: groep 1  f 100,- f 75,-  f 50,-
groep 2  f  70,-  f 50,-  f 30,-
groep 3  f  50,-  f 30,-  f 20,-

 

 

lnschrijfgeld f 10,- per persoon

Aanmelding o.v.v. van speelsterkte
telefonisch bij:
Charles Hensen
Badelochstraat 50
2026 VN Haarlem
Tel. 023-53810351/06-20211038
Via e-mail: charles.hensen@GEENSPAM12move.nl
of cu2@GEENSPAMxs4all.nl

 

 

 

 

De inschrijving sluit donderdag 7 september a.s. om 20.00 uur