Algemene informatie

Schaakclub Kijk Uit is opgericht op 17 september 1927.

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de schaaksport alsmede het stimuleren en in standhouden daarvan.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het uitschrijven, regelen, bevorderen van en het meewerken aan wedstrijden;
  2. het organiseren van een interne competitie onder de leden;
  3. het deelnemen aan de competitie van de Noord Hollandse Schaakbond en/of de Koninklijke Nederlandse Schaakbond;
  4. zich aan te sluiten bij de Noord Hollandse Schaakbond;
  5. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
  6. het propaganderen van de schaaksport.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond onder lidnummer 928.
Zij is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 2-11-1993 onder nummer 40597300.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn de uitgangspunten voor alle leden en dienen als basis voor alle activiteiten.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Het schaakseizoen loopt van eind augustus t/m eind juni van het daarop volgende jaar.

Een keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. De ledenvergadering vindt plaats in het begin van het schaakseizoen in september.