NHSB herfstveteranenkampioenschap 2014
Groep D - Rondedossier
Locatie Jan Ligthartschool Start datum 1-10-2014
Plaats IJmuiden Eind datum 27-11-2014
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Stichting Schaken in Noord-Holland en schaakclub Kijk Uit Arbiter Gerda Schiermeier

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cees Bleeker 13w1 7z0 8w0 27z1 11w1 3z1 15w1 6z1 4w1
2 Rob van Haaften 18z1 4w1 5z1 12w1 21z1 8w0 6w0 10z½ 11w½
3 Jan Sinnige 14z½ 16w½ 18z1 5w½ 4z½ 1w0 23w1 15z1 6w1
4 Ron Faber 10w1 2z0 26w½ 19z1 3w½ 23z1 9w1 8z1 1z0
5 Jur ten Brink 23w1 24z1 2w0 3z½ 6w0 13z1 17w1 7z1 10w½
6 Marius Meesters afwmm 14w1 9z0 22w1 5z1 7w1 2z1 1w0 3z0
7 Jan Willem.van Thiel 27w1 1w1 afwmm afwmm 9z½ 6z0 21w1 5w0 17z1
8 Vi Quan Tran 15w0 29z1 1z1 17w1 afwmm 2z1 afwmm 4w0 13z½
9 Jelle Bottema 26w½ 25z1 6w1 15z½ 7w½ afwmm 4z0 12z1 afwmm
10 Pieter Dijker 4z0 afwmm 13w½ 24z1 20w1 15z½ 12w1 2w½ 5z½
11 Edward Geerts 12z0 26z½ 27w½ 18w1 1z0 19w1 16z1 14w1 2z½
12 Wim Geels 11w1 17z1 15w½ 2z0 afwmm 14w1 10z0 9w0 22z1
13 Louw Post 1z0 19w½ 10z½ 16w½ 25z1 5w0 26w1 21z1 8w½
14 Theo Elstgeest 3w½ 6z0 28w1 26z1 15w½ 12z0 18w1 11z0 21w1
15 Bert Jan Melchers 8z1 20w1 12z½ 9w½ 14z½ 10w½ 1z0 3w0 16z½
16 Egbert Mulder afwmm 3z½ 17w0 13z½ 19w½ 20z1 11w0 24z1 15w½
17 Onno Horst 19z1 12w0 16z1 8z0 22w1 21w½ 5z0 20w1 7w0
18 Ron Janssen 2w0 23z1 3w0 11z0 24w1 27z1 14z0 22w½ 25z1
19 Cees Janssen 17w0 13z½ 29w1 4w0 16z½ 11z0 24w½ 26z½ 27z1
20 Ed van den Haak 29w1 15z0 24w1 21z0 10z0 16w0 27w1 17z0 26w1
21 Charles Hensen 28z1 afwmm afwmm 20w1 2w0 17z½ 7z0 13w0 14z0
22 Bert van der Does 24w0 27z½ 25w1 6z0 17z0 28w1 afwmm 18z½ 12w0
23 Cees van den Broek 5z0 18w0 afwmm 28z1 26w1 4w0 3z0 25w0 29z1
24 Albert Haasnoot 22z1 5w0 20z0 10w0 18z0 29w1 19z½ 16w0 28z1
25 Arie Mooij afwmm 9w0 22z0 29z1 13w0 26z0 28w1 23z1 18w0
26 Ruud Bulterman 9z½ 11w½ 4z½ 14w0 23z0 25w1 13z0 19w½ 20z0
27 Paul de Bruijn 7z0 22w½ 11z½ 1w0 29z1 18w0 20z0 bye 19w0
28 Piet Lanser 21w0 afwmm 14z0 23w0 afwmm 22z0 25z0 29w1 24w0
29 Johan van Velthuijsen 20z0 8w0 19z0 25w0 27w0 24z0 bye 28z0 23w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software